BORSA DE TREBALL

ÀREA EMPRESA

ÀREA CANDIDAT

Borsa  

  Borsa

Borsa  

  Borsa

 

Les ofertes i les demandes caducaran al mes de la seva publicació.


1: AVÍS RGPD

En virtut de la  normativa de  Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin  incorporades en un fitxer denominat BORSA DE TREBALL responsabilitat de COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA, i seu social a c. Enric d’Ossó, n. 1, 43005 Tarragona (Tarragona).

La finalitat d’aquest tractament  és la de gestionar  i publicar les ofertes de treball i les persones que ofereixen els seus serveis. Aquestes dades seran accessibles per les persones que accedeixen a la part privada de la web del col·legi on es publiquen  i seran conservades  fins que no ens manifesti el contrari.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci en  l’adreça de c. Enric d’Ossó, n. 1, 43005 Tarragona (Tarragona) o al següent correu electrònic colfarm@coft.org.

Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de dades o ficar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades per resoldre dubtes en  dpo@coft.cat

 


Els informem que la nostra web utilitza cookies de tercers tècniques per recopilar informació estadística dels usuaris que accedeixen a la web.
Aceptar tot. OK Més informació aquí