PROGRAMES TRANSVERSALS DEL SOC

Ajuts i subvencions vigents al 2016

 

INCENTIUS I BONIFICACIONS A LA CONTRACTACIÓ: Recursos per a la inserció laboral. SERVEIS I PROGRAMES OCUPACIONALS DEL SOC

GESTIÓ D’OFERTES A L’OFICINA DE TREBALL (OT)

La gestió d’ofertes a través de l’Oficina de Treball es fa d’acord un model establert (document adjunt), on l’empresa defineix el perfil professional del lloc de treball corresponent. Cal completar l’imprès, escanejar-lo i enviar-lo, adjunt, al correu electrònic de l’OT de referència.

Enllaç: Cercador Oficines de Treball

 

CONVENI DE PRÀCTIQUES NO LABORALS EN EMPRESES PER JOVES (AMB O SENSE COMPROMÍS DE CONTRACTACIÓ)

Servei adreçat a les empreses per tal de que aquestes puguin oferir pràctiques no laborals a persones joves en situació d’atur, registrades a les oficines de Treball, entre 18 i 25 anys i que disposin d’un nivell determinat de formació (universitària, cicles formatius o certificat de professionalitat) però sense experiència professional prèvia (o de durada inferior a 3 mesos) associada a aquesta formació.

Enllaç: Documentació i impresos Conveni PNL

 

DE FORMACIÓ I APRENENTATGE

L’activitat formativa del contracte de Formació i aprenentatge, ha de conduir a l’obtenció d’un títol de Formació Professional o de Certificat de professionalitat.

Requereix autorització prèvia del Servei Públic d’Ocupació:

Enllaç: Sol·licitud d’autorització d’inici de l’activitat formativa dels contractes per a la formació i aprenentatge

 

PROGRAMES DEL SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ (SOC) AMB PARTICIPACIÓ D’EMPRESES I /O ENTITATS

 

FOMENT DE LA INCORPORACIÓ DE PERSONES MAJORS DE 45 ANYS AL MERCAT DE TREBALL

Subvencions amb l’objectiu d’incentivar la contractació de les persones majors de 45 anys que es troben en situació d'atur (amb 6 mesos continuats en situació d’atur, inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades). Se subvencionen els contractes de treball d’una durada de 6 o 12 mesos. La quantia de la subvenció varia funció del salari brut anual segons conveni, la jornada i la durada del contracte celebrat i de que la persona contractada tingui reconegut el grau de discapacitat igual o superior al 33%. La quantia de la subvenció no podrà superar el 50% del cost de la contractació objecte de l’ajut.

Termini de presentació de sol·licituds: Convocatòria 2016: des de l’1 de gener de 2016 i fins al 30 de novembre de 2016.

Enllaç documentació web SOC

 

JOVES PER L’OCUPACIÓ:

Subvenció d’accions ocupacionals integrades amb l'objectiu de facilitar la inserció laboral i la qualificació de les persones joves desocupades (d’entre 16 i 25 anys -menors de 30 anys en el cas de les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%- amb baixa qualificació i/o amb dèficits formatius i inscrits en el Registre d’Informació de la Garantia Juvenil )

Actuacions: Tutorització i acompanyament a la inserció; Formació; Promoció de la participació d’empreses en el programa i experiència professional mitjançant contracte laboral.

Entitats beneficiàries: Per a l’actuació d’experiència professional en empreses mitjançant un contracte de treball poden ser beneficiàries les empreses, així definides en el dret mercantil, i les entitats i institucions sense ànim de lucre que hagin estat seleccionades per les entitats locals.

Enllaç: Informació i documentació Programa Joves per l’Ocupació

 

FEM OCUPACIÓ PER A JOVES

Subvenció d’actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de les persones joves (d'entre 18 i 29 anys, ambdós inclosos, en situació d’atur que disposen del títol d’ensenyament secundari obligatori, de batxillerat, o bé d’un cicle formatiu de grau mitjà i inscrites en el Registre d'Informació de la Garantia Juvenil).

Actuacions: prospecció i assessorament d'empreses; orientació; formació adaptada a les necessitats del lloc de treball (durada mínima de 90 h i un màxim de 150 h); experiència professional mitjançant contracte laboral.

Entitats beneficiàries: Per a la contractació laboral poden ser beneficiàries les empreses, així definides en el dret mercantil, i les entitats i institucions sense ànim de lucre sempre que hagin estat seleccionades. També podran ser beneficiàries d’aquesta actuació subvencionable a) les entitats locals i b) les organitzacions empresarials i sindicals, però amb una limitació del 25% del nombre total de contractes subscrits.

Enllaç: Informació i documentació Programa Fem Ocupació per a joves

 

PROGRAMA 30 PLUS

L’objectiu d’aquest programa és la inserció laboral de persones en situació d’atur de 30 anys i més, preferentment d’entre 30 i 45 anys i baix nivell formatiu, proporcionant-los, entre d’altres, recursos, la formació i competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.

Per a la contractació laboral dels participants, poden ser beneficiàries les empreses, així definides en el dret mercantil, els autònoms, les societats civils privades i les institucions sense afany de lucre.

Enllaç: Informació i documentació Programa 30 Plus

 

TREBALL I FORMACIÓ

Entitats beneficiàries: Ajuntaments, consells comarcals ...i entitats sense ànim de lucre.

Subvencions destinades per a la contractació i la formació de persones en situació d'atur no perceptores de prestacions i/o subsidi per desocupació (PANP): - Prioritàriament per a persones de 55 anys o més, les contractacions de 12 mesos de durada a jornada completa. - Prioritàriament per a persones d'entre 45 i 54 anys, les contractacions de 6 mesos de durada a jornada completa. Subvencions destinades per a la contractació i la formació de persones en situació d'atur beneficiàries de la Renda Mínima d'Inserció (PRMI)

Enllaç: Informació i documentació Treball i Formació

 

CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE JOVES BENEFICIARIS DE GARANTIA JUVENIL

Entitats beneficiàries: Entitats locals i entitats sense ànim de lucre.

Enllaç: Informació i documentació Contracte de Pràctiques Joves GJ

Restem a la seva disposició per ampliar la informació relacionada amb els serveis i programes que el SOC posa a disposició de persones, empreses i entitats.

 

Àrea de Serveis a l'Empresa

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya | Generalitat de Catalunya

C/ Pompeu Fabra, 1| 43004 Tarragona| Tel. 977 25 17 57

 

 

Model Oferta de Treball 904.11 KB
Per poder millorar els nostres serveis, utilitzem cookies de tercers per recopilar informació estadística i analítiques, així com tècniques.
Si continues navegant, considerem que acceptes la utilització. OK Més informació aquí