Recomanacions d’ús del Paracetamol

Paracetamol

És un derivat del para-aminofenol, amb activitat analgèsica i antipirètica.

Es considera el fàrmac d’elecció en el tractament de processos dolorosos d’intensitat lleu o moderada i tractament de la febre.

  Ibuprofè

Està contraindicat en aquells pacients amb hipersensibilitat al paracetamol i en pacients amb malaltia hepàtica greu i activa. També s’ha d’utilitzar amb precaució en pacients amb altres risc de dany hepàtic, amb nivell baix de glutatió, o tractats amb altres fàrmacs hepatotòxics.

Posologia en adults:

  • Oral: 325-650 mg/4-6 h ó 500-1.000 mg/6-8 h. Dosis màxima 4 g/24 h.
  • Rectal: 325-650 mg/4 h ó 650-1.000 mg/6 h. Dosis màxima 4 g/24 h.

Posologia en nens i adolescents (<50kg):

  • Oral: 60 mg/kg/24 h, en 4 preses de 15 mg/kg/6 h. Si després 3-4 h de l’administració no se aconsegueixen els efectes desitjats, es pot administrar 10 mg/kg/4 h. Dosis màxima 80 mg/kg/24 h.
  • Rectal: 60 mg/kg/24 h, en 4 preses de 15 mg/kg/6 h. Si després 3-4 h de l’administració no se aconsegueixen els efectes desitjats, es pot administrar 10 mg/kg/4 h. Dosis màxima 80 mg/kg/24 h.

Degut als riscs d’intoxicació greu, potencialment fatal, es recomana vigilar estretament la posologia en nens, evitant dosis superiors a les recomanades. Així doncs, s’ha d’utilitzar la presentació adequada que permeti dosificar de forma precisa al nen, en funció del pes. 

Balanç benefici risc dels medicaments de lliure dispensació que contenen dosis elevades de paracetamol

A l’abril de 2015, el Comitè de Seguretat de medicaments d’ús humà (CSMH) de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) va emetre la recomanació que els medicaments amb presentacions de 1 gram de paracetamol per unitat de dosificació, fossin de prescripció mèdica, en relació a l’increment de la incidència de casos d’hepatotoxicitat severa en alguns països.

Foto

Com a conseqüència de la recomanació del CSMH, totes les presentacions de medicaments que contenen 1 gram de paracetamol van passar a ser de prescripció mèdica, exceptuant els formats de 10 o menys unitats per envàs. La raó va ser mantenir els formats petits accessibles per a pacients amb síndromes dolorosos coneguts en les que ja s’ha utilitzat dosis altes i així es poden beneficiar d’un accés ràpid a aquestes dosis mentre no són atesos per un metge.

RECOMANACIONS ALS USUARIS

  • Es desaconsella l’automedicació amb medicaments que requereixen recepta i que per tant han de ser prescrits per un metge.
  • En el cas dels medicaments que no requereixen recepta mèdica, demani consell al farmacèutic. Si els símptomes continuen o el seu estat empitjora consulti al seu metge.
  • Utilitzi la dosi més baixa possible durant el menor temps possible que permeti controlar els símptomes per tal de minimitzar els efectes adversos (risc gastrointestinal, cardiovascular, renal i hepàtic).

I recordi: Davant qualsevol dubte consulti al seu metge o farmacèutic.

BIBLIOGRAFIA

AEMPS. Memoria de actividades Año 2015. [En línea]. Madrid 16 Maig 2016.

<https://www.aemps.gob.es/laAEMPS/comites/csmh/memorias/docs/memoriaCSMH-2015.pdf > [Consulta: 22 Gener de 2020]

AEMPS. Ficha Técnica Paracetamol 500 mg por comprimido. [En línea]. Madrid, Octubre 2019

< https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/72345/FT_72345.html > [Consulta: 23 de Gener de 2020]

AEMPS. Ficha Técnica Paracetamol 100 mg/ml. [En línea]. Madrid, Juny 2019

< https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/49302/FT_49302.html > [Consulta: 23 de Gener de 2020]

AEMPS. Ficha Técnica Paracetamol supositorios. [En línea]. Madrid, Juliol 2019

< https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/45931/FT_45931.html > [Consulta: 23 de Gener de 2020]


Els informem que la nostra web utilitza cookies de tercers tècniques per recopilar informació estadística dels usuaris que accedeixen a la web.
Aceptar tot. OK Més informació aquí