Reconeixement i agraïment als farmacèutics i farmacèutiques

[23-03-2020]

Tarragona, 23 de març de 2020

Voldria fer un reconeixement, i expressar el meu orgull com a president d'aquest col·lectiu, a la feina feta durant tots aquests dies pels farmacèutics i farmacèutiques en els diferents àmbits de la nostra activitat professional: farmàcia comunitària, farmàcia hospitalària,
farmàcia primària, anàlisi, indústria, distribució...

Uns professionals sanitaris que constituïm un actiu de salut imprescindible, coordinats amb la resta del sistema de salut en la lluita per vèncer l’enemic comú: el coronavirus.

Els farmacèutics i farmacèutiques de farmàcia comunitària, per la seva proximitat a la població, tant geogràfica com professional, a més de tenir cura de la dispensació del medicament és, potser, l’espai sanitari idoni per realitzar campanyes de promoció i vigilància de la salut i prevenció de les malalties. En aquests moments s’ha convertit en un element cabdal, no tan sols per seguir assegurant l’abastiment de medicaments a la població que ho requereix, sinó també com un punt d’informació contrastada i actualitzada en temes de salut comunitària davant del coronavirus.


Els farmacèutics i farmacèutiques de farmàcia comunitària seguim actuant amb la mateixa proximitat, a primera línia, atenent a totes aquelles persones que ho sol·liciten. Extremant les mesures de seguretat dictades per l’administració, per tal d’evitar en la mesura del possible la transmissió del virus. “Ens protegim per protegir-te”, per tal de poder seguir donant el servei a la comunitat i us agraïm les mostres de comprensió davant d’aquesta situació.

Un reconeixement molt especial es mereixen els farmacèutics i farmacèutiques que desenvolupen la seva activitat en el medi rural, on la farmàcia ha quedat pràcticament com l’únic espai sanitari que dóna servei continuat a la població, davant la reestructuració de la resta de professionals sanitaris per tal d’optimitzar els recursos en la lluita contra el COVID-19.


Els farmacèutics i farmacèutiques d’hospital que també aquests dies han multiplicat, com la resta de professionals, la seva activitat per tal de preparar i garantir tota la medicació a nivel hospitalari.


Els farmacèutics i farmacèutiques de primària elaborant i actualitzant els protocols d’actuació en l’àmbit del medicament, tan canviant aquests dies.


Els farmacèutics i farmacèutiques dels laboratoris d’anàlisis tan importants aquests dies per tal de confirmar els possibles positius pel COVID-19.

Els farmacèutics i farmacèutiques d’indústria que desenvolupen una magnífica tasca en la investigació.

Els farmacèutics i farmacèutiques de distribució els quals treballen intensament per fer arribar els medicaments essencials a les farmàcies, tan necessaris per poder seguir funcionant.

En definitiva, voldria fer un agraïment a tots els farmacèutics i farmacèutiques que aquests dies demostrem amb la nostra actuació que seguim sent uns professionals sanitaris imprescindibles pel sistema de salut.

I per això, no ho dubteu, a les 20 h quan la població confinada a casa surt a les finestres i balcons a agrair l’actuació dels professionals sanitaris, una part d’aquests aplaudiments és per nosaltres.


COFT
El Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona representa i defensa els interessos generals i professionals dels seus col·legiats vetllant per la bona praxi professional. En l’actualitat aglutina un col·lectiu de més de vuit-cents col·legiats, exercents en els diferents vessants i especialitats de la professió: oficina de farmàcia, analistes, hospitals, ortopèdia, òptica, dermofarmàcia, alimentació, salut pública, indústria, distribució, docència, homeopatia i fitoteràpia.


Com a agents de salut més propers a la població, treballen per fomentar en la societat hàbits saludables, portant a terme accions educatives, campanyes de prevenció de la salut, atenció farmacèutica i consell en l’ús correcte dels medicaments.


Per a més informació:
Gabinet de Comunicació COFT
Aida Paredes. aida@garamond.biz - Tel. 977 24 21 28
Cristina JoanpereEls informem que la nostra web utilitza cookies de tercers tècniques per recopilar informació estadística dels usuaris que accedeixen a la web.
Aceptar tot. OK Més informació aquí