AGENDA COFt

  • Estades formatives LABORATORI CLÍNIC ICS Camp de Tarragona – Terres de l’Ebre. Octubre-Desembre 2019

    Horari Inici: 09:00

DIRECCIÓ:

Vocalia d'Especialistes en Laboratori i Proves Diagnòstiques COFT.

 

ORGANITZACIÓ:

Acord entre l'Institut Català de la Salut i el COFT.

 

OBJECTIUS:

Amb aquest acord es pretén intensificar les relacions entre el món col·legial i la realitat professional i el desig de col·laborar en el camp de la formació teòrica i pràctica en l'àmbit de les anàlisis clíniques amb l'objectiu que el col·legiat reforci de forma pràctica els coneixements que va adquirir a la Universitat.

Dirigit a:
Tots els farmacèutics col·legiats COFT.

 

PROGRAMA:

Àrees possibles de col·laboració i tasques que s’hi realitzaran:

Urgències:
Actualització en els processos analítics implicats en el pacient urgent que inclouen paràmetres bioquímics, hematològics i hemostàsics. Interpretació de les dades generades des del laboratori.

Bioquímica:
Introducció en la automatització total dels processos analítics bioquímics basats en tècniques quimioluminiscents, turbidimètriques, nefelomètriques i potenciomètriques.

Hematologia:
Actualització en els processos analítics implicats en l’estudi de la hematopoiesi.. Ampliació de coneixements en autoanalitzadors hematològics, sistema d’ànalisi automàtic d’imatges, anàlisi citològic de les series hematopoètiques i interpretació integrada dels resultats hematològics.

Microbiologia:
Actualització en el diagnòstic de laboratori de les malalties infeccioses. Interpretació de l’antibiograma. Introducció a la metodologia d’identificació ràpida per metodologia làser. Aprenentatge de tècniques manuals pel cultiu microbiològic.

Immunoquímica i Serologia:
Actualització en l’estudi d’hormones i marcadors tumorals. Interpretació de dades serològiques en el context de les malalties infeccioses. Actualització en l’estudi automatitzat del sediment urinari.

Preanalítica:
Adquisició de coneixements sobre els protocols d’extracció i recollida de mostres. Estudi d’implicacions d’incidències preanalítiques. Preprocessament de mostres.

Biologia molecular:
Introducció a les tècniques d’estudi molecular. Extraccions d’àcids nuclèics. Reacció en cadena de la polimerasa. Introducció a tècniques de seqüènciació automàtica.

Immunologia:
Introducció a l’estudi de les malalties autoimmunes. Estudi d’anticossos per immunofluorescència indirecta. Estudi complet del patró electroforètic de proteïnes. Actualització en l’estudi i interpretació de l’anàlisi d’al·lergens.

 

HORARI:

Hores lectives: 90h
Horari: de 09:00 a 15:00h
Calendari: 3 setmanes consecutives (1àrea/setmana), de dilluns a divendres.

 

LLOC:

- Laboratori Clínic de l'ICS Camp de Tarragona, Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona.
- Laboratori Clínic de l'ICS Terres de l'Ebre, Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.

 

PLACES:

Cada àrea només pot assumir 1 alumne al mateix temps per poder-li prestar una millor atenció.
Es valoraran totes les sol·licituds per tal de distribuir els col·legiats segons els seus interessos.

 

CERTIFICATS:

Es lliurarà un diploma als alumnes que compleixin el 100% de les hores lectives.

MATRÍCULA:

Inscripcions:
Correu electrònic a formacio@coft.cat. Indiqueu TOTES les dades següents:

Nom i cognoms
Nº col·legiat
E-mail
Telèfon
Lloc de treball
Data d’inici: □ 7 d'octubre     □ 14 d'octubre     □ 21 d'octubre     □ 28 d'octubre     □ 4 de novembre       □ 11 de novembre       □ 18 de novembre      
Lloc: □ Tarragona     □ Tortosa
Àrees d’interès (escollir-ne 3):
□ Urgències    □ Bioquímica       □ Hematologia   □ Microbiologia     □ Immunoquímica i Serologia      □ Preanalítica    □ Biologia molecular    □ Immunologia

Matrícula: 13,04€, per tal de cobrir l’assegurança durant l’estada. Es poden consultar les cobertures al document adjunt.

Data límit25 de setembre de 2019

Forma de pagament:
1. Descomptant l’import de la liquidació mensual, indicant l’oficina de farmàcia on s’haurà d’efectuar.
2. Càrrec en el compte de col·legiació.

 

EMAIL:

formacio@coft.cat

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA:

Assegurança d'accidents Farmacèutics Tarragona 56.76 KBCercar:

Els informem que la nostra web utilitza cookies de tercers tècniques per recopilar informació estadística dels usuaris que accedeixen a la web.
Aceptar tot. OK Més informació aquí