L'envàs dels medicaments. Font d'informació

L’envàs dels medicaments proporciona la informació necessària per garantir el seu correcte ús, promoure la seva seguretat i l’eficàcia de la seva utilització.

El contingut i requisits de la informació inclosa està regulat a través d’una normativa la qual especifica els símbols, pictogrames, llegendes o sigles que hi poden aparèixer:

1

2

3

Altres símbols i sigles que, encara que no són obligatoris, poden aparèixer a l’embalatge exterior dels medicaments:

4

Cupó precinte

En tots aquells medicaments que s’adquireixen amb recepta del Sistema Nacional de Salut i, per tant, són finançats per aquest; l’embalatge exterior ha de portar el CUPÓ PRECINTE, el qual identifica de forma inequívoca cada format i apareix encunyat per la seva fàcil extracció per part de l’oficina de farmàcia en el moment de la seva dispensació.

Al cupó precinte hi figurarà:

  1. Nom del medicament i la forma farmacèutica
  2. Codi nacional (C.N.) i codi de barres

5

El CODI NACIONAL (C.N.) és el número d’identificació del medicament. Està compost per sis dígits i, separats per un punt, un setè dígit de control calculat amb un algoritme, amb la finalitat d’evitar errors de digitalització manual.

3.    Nom del laboratori titular de l’autorització de comercialització.

6

En el cas dels medicaments no finançats aquest cupó precinte és substituït per un requadre amb el codi de barres del medicament.

I recordi: Davant qualsevol dubte consulti al seu metge o farmacèutic.

 

BIBLIOGRAFIA

L’ENVÀS DEL MEDICAMENT, UN ALIAT DE LA TEVA SALUT. Fulletó informació al ciutadà. Campanya Consejo-Sigre. Abril 2018

REAL DECRETO 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente

https://www.boe.es/boe/dias/2007/11/07/pdfs/A45652-45698.pdf

INFORMACIÓN Y SIMBOLOGIA PRESENTE EN LOS ENVASES DE MEDICAMENTOS. Agencia Española del Medicamento y Productos sanitarios. Versión 2.Fecha de actualización: 31 de marzo de 2017

https://www.aemps.gob.es/industria/etiquetado/docs/Infografia-envase-medicamento.pdf

INFORMACIÓN OFICIAL DE MEDICAMENTOS. PUNTO FARMACOLÓGICO 53. CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES FARMACÉUTICOS DE ESPAÑA
28/04/2010
http://www.portalfarma.com/Profesionales/comunicacionesprofesionales/informes-tecnico-profesionales/Documents/Informe_Inf_Medicamentos_PF53.pdf


Els informem que la nostra web utilitza cookies de tercers tècniques per recopilar informació estadística dels usuaris que accedeixen a la web.
Aceptar tot. OK Més informació aquí