Recollida Residus de Medicaments a les Farmàcies en estat d’alarma per Coronavirus.

Els residus de medicaments de procedència domèstica són els medicaments sobrers o caducats i els seus envasos, buits o no, que es generen a les llars.

Els medicaments no són un residu qualsevol. Per les seves característiques, requereixen una recollida selectiva específica amb la finalitat de garantir-ne una adequada gestió. Per tant, mai s’han de llençar al cubell de les escombraries ni barrejar amb altres envasos ni deixalles. Cal dipositar-los als contenidors de les farmàcies adherides al sistema de recollida establert, que es poden identificar pel distintiu d’una creu encerclada amb una fletxa.

La gestió dels medicaments i la recollida dels medicaments la gestiona SIGRE, una entitat sense ànim de lucre que ofereix un sistema còmode i segur per desprendre’s dels envasos i les restes de medicaments que ja no calen o estan caducats.

El Ministeri de Sanitat ha declarat com a “servei essencial” la recollida i gestió dels residus municipals, entre els quals es troben els residus de medicaments i els seus envasos generats als domicilis particulars.

 

Foto

Així doncs, la recollida de residus de medicaments a les farmàcies es continua portant a terme a través del Punts SIGRE. No obstant, en aquests moments, seguint les recomanacions publicades per les autoritats sanitàries i ambientals es recomana que en les:

 • Llars sense pacients positius o en quarantena:

Els residus de medicaments, només s’han de portar al Punt SIGRE, en el cas d’haver d’anar de forma imprescindible a la farmàcia. En cas contrari, es recomana quedar-se’ls a casa i guardar-los fins que finalitzi l’estat d’alarma.

 • Llars amb pacient positius o en quarantena:

Els envasos buits o les restes de medicaments generats a les nostres llars no han de ser dipositats al Punt SIGRE. Seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, han de col·locar-se amb la resta de residus domèstics dins de la bossa de la fracció rebuig (bossa negra).

 

RECORDAR:

Al Punt Sigre de la Farmàcia hem de portar:

Foto

 • medicaments caducats, en mal estat o els que no tenen prospecte o envàs original,
 • medicaments que ja no pren i que no es necessiten,
 • caixes de medicaments,
 • i envasos buits o amb restes de medicaments.

Al Punt Sigre de la Farmàcia NO hem de portar:

Foto

 • mascaretes o guants
 • agulles o objectes tallants
 • termòmetres
 • materials de cures com gases, tiretes…etc
 • pròtesis, radiografies, ulleres i cap tipus de producte sanitari
 • flascons o bosses per a presa de mostres de sang, femtes o orina i altres recipients similars utilitzats per a finalitats analítiques
 • altres productes farmacèutics o de parafarmàcia
 • productes químics o piles

I recordi: Davant qualsevol dubte, consulti al seu metge o farmacèutic.

BIBLIOGRAFIA:

DEPARTAMENT DE SALUT. GENERALITAT DE CATALUNYA. Com cal eliminar els medicaments de forma segura? [En línea] <http://medicaments.gencat.cat/ca/ciutadania/informacio-i-consells/preguntes-frequents/com-cal-eliminar-els-medicaments-de-forma-segura/ >[Consulta: 8 abril de 2020]

Procedimiento de actuación en la Farmacia Comunitaria para la contención de la propagación del COVID-19. Madrid. 27 de març 2020. Consejo General Colegios Oficiales Farmacéuticos de España.

Guía de Preguntas y Respuestas. Coronavirus COVID-19. Madrid 3 d’abril  2020. Consejo General Colegios Oficiales Farmacéuticos de España.

SIGRE. Punto SIGRE. ¿Qué llevar? [En línea] <http://www.sigre.es/recicla-punto-sigre/que-llevar/>[Consulta: 8 abril de 2020]

Circular 344/20 Recogida de residuos de medicamentos en el Punto SIGRE. Continuación circular nº 269/20. Infografia 1. Madrid. 15 Abril 2020. Consejo General Colegios Oficiales Farmacéuticos.


Els informem que la nostra web utilitza cookies de tercers tècniques per recopilar informació estadística dels usuaris que accedeixen a la web.
Aceptar tot. OK Més informació aquí