Mascaretes per Coronavirus

Actualment es recomana la utilització de mascaretes en les següents situacions: 

  • Persones amb símptomes de COVID-19 (tos, febre o dificultat per respirar).
  • Persones sense símptomes que estiguin cuidant d’un pacient infectat.
  • Persones sense símptomes que no els sigui possible mantenir la distància de seguretat, especialment en llocs concorreguts.

Des del 4 de maig de 2020 és obligatori l'ús de les mascaretes al transport públic.

La seva utilització només és efectiva amb combinació amb les mesures d’higiene i de manteniment de la distància de seguretat.

Cal tenir en compte que, si s’utilitza mascareta és fonamental posar-se-la, treure-se-la i eliminar-la correctament per evitar pèrdua d’eficàcia i possible augment del risc de transmissió.

Tipus de mascaretes i per a qui estan recomanades

Mascaretes higièniques

Foto

 

Són mascaretes destinades a persones sense símptomes que no siguin susceptibles d’utilitzar mascaretes quirúrgiques ni autofiltrants.

Poden ser No reutilitzables o Reutilizables (en aquest cas, cal seguir les recomanacions del fabricant).

Exemple: Aquelles persones que han sortir al carrer per motius laborals, per disminuir el risc davant la impossibilitat de mantenir la distància de seguretat.

Mascaretes quirúrgiques

Foto

 

 

 

Són mascaretes destinades a evitar la transmissió d’agents infecciosos al medi ambient procedents de l’usuari de la mascareta.

Exemple: Persones amb infecció per coronavirus o símptomes d’infecció. Personal sanitari o sòcio-sanitari que acompanyi als pacients a les zones d’aïllament.

Són mascaretes d’un sol ús, tanmateix, si es té cura del seu ús i si desprès de ser utilitzada, està en bones condicions (no humitejada o amb pèrdua de consistència), es pot doblegar la mascareta amb la part externa cap a l’interior i guardar-la en un recipient tancat.

* Les mascaretes fabricades amb roba, corresponen al mateix nivell de protecció que les mascaretes quirúrgiques d’un sol ús.

Mascaretes autofiltrants (FFP1, FFP2 i FFP3)

Foto

 

 

Són mascaretes destinades a protegir a l’usuari que les porta, evitant la inhalació de substàncies nocives, per la qual cosa es consideren equips de protecció individual (EPI).

Segons els assaigs que el fabricant hagi realitzat, poden ser d’un sol ús (marcades com a NR) o reutilitzables (marcades com a R).

Poden tenir o no una vàlvula d’exhalació per reduir la humitat dins de la mascareta, facilitant la respiració de l’usuari i evitant la condensació.

Segons el filtre de micropartícules que tenen es classifiquen en:

- FFP1 (filtre de partícules tipus P1): eficàcia de filtració mínima del 78% i percentatge de fuga cap a l’interior màxim del 22%.

- FFP2 (filtro de partícules tipus P2): eficàcia de filtració mínima del 92% i percentatge de fuga cap a l’interior màxim del 8%.

Són les que utilitza el personal sanitari que atent a casos d’infecció per coronavirus o persones que entren a l’habitació d’aïllament d’un malalt (p.ex. familiars, personal de neteja).

 - FFP3 (filtre de partícules tipus P3): eficàcia de filtració mínima del 98% i percentatge de fuga cap a l’ interior màxim del 2%.

La utilització de mascaretes amb nens menors de 3 anys NO és recomanable, excepte indicació expressa de professional sanitari.

No s’han d’utilitzar en nens menors de dos anys o persones amb problemes per respirar o persones amb discapacitat ni persones inconscients, incapacitades o que por algun altre motiu no puguin treure’s la mascareta sense ajuda.

Instruccions per una correcta utilització de la mascareta

  • Abans de la seva utilització, cal rentar-se les mans amb aigua i sabó oaplicar una solució higienitzant de mans.
  • La mascareta ha d’estar SEMPRE en posició correcta. No s’ha de retirar per parlar, tossir, etc
  • La mascareta ha de cobrir NAS, BOCA i BARBETA sempre.
  • La mascareta no s’ha de tocar i mai s’han de posar els dits per la part de dins.
  • Per retirar la mascareta, fer-ho estirant de les gomes o cintes, evitant tocar el teixit.
  • La mascareta ha de ser utilitzada SEMPRE pel mateix costat.

Com s’ha de posar la mascareta?

Foto

Foto

Foto

Com s’ha de retirar la mascareta ?

Foto

 

 

Duració de les mascaretes

La duració o possibilitat de re-utilització de les mascaretes les defineix el fabricant. Per tant, aquesta informació ha de consultar-se a la caixa o en la impressió de la pròpia mascareta.

  

I recordi: Davant qualsevol dubte, consulti al seu metge o farmacèutic.

BIBLIOGRAFIA:

Informe Técnico – Covid-19 y uso de mascarillas.  Informe actualizado a 3 de marzo. Madrid. Consejo General Colegios Oficiales Farmacéuticos.

Infografia. COVID-19. ¿Cuándo y cómo utilizar mascarillas? Versión 15/04/2020. Madrid. Consejo General Colegios Oficiales Farmacéuticos.

FAQs. Distribució mascaretes a la població de Catalunya. Barcelona. 16 d’abril de 2020. Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya.


Els informem que la nostra web utilitza cookies de tercers tècniques per recopilar informació estadística dels usuaris que accedeixen a la web.
Aceptar tot. OK Més informació aquí