COVID-19-Mesures preventives i recomanacions sanitàries en piscines i platges

La principal via de transmissió del SARS-CoV-2 a  piscines i platges és a través de secrecions respiratòries que es generen amb la tos i els esternuts i el contacte de persona a persona.  Les aglomeracions que poden haver en les piscines i platges, així com els objectes d’ús comú poden continuar servint de mecanisme de contagi.

PISCINES

A piscines, on l’ús d’agents desinfectants està àmpliament implementat amb la finalitat d’evitar la contaminació microbiana de les aigües per l’afluència d’usuaris, la concentració residual de l’agent de desinfecció (clor o brom) present a l’aigua hauria de ser suficient per la inactivació del virus en l’aigua.

Així mateix, no hi ha evidència que el virus que causa COVID-19 pugui transmetre’s a les persones a través de l’aigua a les piscines.

Foto

RECOMANCIONS SANITÀRIES A USUARIS DE PISCINES:

Les mesures de prevenció bàsiques per evitar la transmissió del SARS-CoV-2 tant en l’interior de les piscines com en la resta d’instal·lacions són:

1. Distanciament físic de mínim 2 metres entre persones (usuaris i treballadors). 

Foto

2. Seguir les normes d’higiene personal.

Foto

3. Adoptar procediments de neteja i desinfecció eficaços de la instal·lació.

Foto

PLATGES

Encara que actualment no es disposa d’informació científica sobre la capacitat del SARS-CoV-2 per romandre infecciós a l’aigua de mar, l’efecte de dilució, així com la presència de sal, són factors que probablement contribueixin a una disminució de la càrrega viral i a la seva inactivació.

En el cas de l’arena present a les platges, encara que tampoc existeixen estudis sobre la prevalença de virus, l’acció conjunta de la sal de l’aigua de mar, la radiació ultraviolada solar i l’alta temperatura que pot arribar la arena, són favorables per la inactivació dels agents patògens

Foto

RECOMANCIONS SANITÀRIES A USUARIS DE PLATGES:

1.    Abans d’anar a la platja cal informar-se de si la zona escollida té establert algun règim de limitacions d’accés, aforament o permanència.

2.    Cal estar atent als senyals i cartells informatius o avisos de megafonia.

3.    Respectar la distància de seguretat, al menys, dos metres entre banyistes i també entre tovalloles, gandules i para-sols. Si no és possible, és obligatori utilitzar mascareta.

4.    Cal evitar compartir menjar i estris de bany i qualsevol altre objecte. Si s’han de compartir, cal desinfectar-los abans.

5.    Cal respectar les instruccions de les autoritats, dels socorristes i del personal que realitzi tasques informatives i de control.

6.    Vigilar els menors perquè compleixin les mesures preventives.

7.    Utilitza amb mesura les dutxes i renta-peus a l’aire lliure i evita la formació de cures.

8.    S’han de fer servir els lavabos respectant el límit d’ocupació màxima d’una persona. Excepte necessitats especials. Utilitza sabó i gel hidroalcohòlic.

9.    Rentar les tovalloles i els banyadors en arribar a casa.

 

I recordi: Davant qualsevol dubte consulti al seu metge o farmacèutic.

 

BIBLIOGRAFIA

MINISTERIO DE CIENCIA E INOVACIÓN Y CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. Informe sobre transmisión del SARS-CoV-2 en playas y piscinas. [En línia]. <http://territori.gencat.cat/web/.content/home/inici/coronavirus/platges/altres_informacions/informe-playas-piscinas-CSIC.pdf> [Consulta: 8 juliol de 2020]

SECRETARIA DE L’AGENDA URBANA I TERRITORI. GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT. Recomanacions sanitàries als usuaris de les platges. Temporada de bany 2020. [En línia]. <http://territori.gencat.cat/web/.content/home/inici/coronavirus/platges/recomanacions-sanitaries-usuaris-platges.pdf>

Infografia: COVID-19. Medidas preventives y recomendaciones sanitarias para la apertura de piscinas y playas. Versión 08/06/2020. Madrid. Consejo General Colegios Oficiales Farmacéuticos.

 


Els informem que la nostra web utilitza cookies de tercers tècniques per recopilar informació estadística dels usuaris que accedeixen a la web.
Aceptar tot. OK Més informació aquí