Unitat d'Expertesa en l'Estudi de contactes

La UEEC (Unitat d'Expertesa en l'Estudi de Contactes) és una unitat específica encapçalada per llevadors/es encarregats de realizar l'estudi i tractament de contactes sexuals asimptomàtics, d'aquells usuaris/es prèviament diagnosticats o amb sospita d'alguna infecció de transmissió sexual; tant en homes com en dones.

La UEEC ofereix aconsellament, educación sanitària individual i seguiment dels casos per a motivar canvis de conducta, realització de proves diagnostiques i tractament d'aquests.

Més información aquí.


Els informem que la nostra web utilitza cookies de tercers tècniques per recopilar informació estadística dels usuaris que accedeixen a la web.
Aceptar tot. OK Més informació aquí