Informació quotes col·legials

MODALITATS DE COL·LEGIACIÓ

 • Amb activitat profesional farmacèutica: Aquells farmacèutics que exerceixen una activitat professional farmacèutica.
  • Serveis: gaudeixen de tots els serveis col·legials.
  • Quotes: quota única de col·legiació + quota básica COFT + quota Institucions col·legials
 • Jubilat: Aquells que han exercit la professió farmacèutica, tenint en l'actualitat la condició de jubilats.
  • Serveis: gaudeixen de tots els serveis col·legials.
  • Quotes: gratuït.
 • Sense exercici: Aquells que no tenen cap tipus d'activitat profesional o bé no està relacionada amb la professió farmacèutica.
  • Serveis: gaudeixen de tots els serveis col·legials.
  • Quotes: quota única de col·legiació + quota básica COFT + quota Institucions col·legials
 • Aturat: Farmacèutics en situación d'atur.
  • Serveis: gaudeixen de tots els serveis col·legials.
  • Quotes: quota única de col·legiació + quota básica COFT + quota Institucions col·legials
 • Quota informativa: Llicenciats en farmàcia que volen estar al corrent de les activitats del col·legi sense estar col·legiats.
  • Serveis: reben les publicacions col·legials.
  • Quotes: gratuït.

QUOTES I SERVEIS

Quotes úniques 2019 - Col·legiació

1r any després d'haver acabat la carrera         

 0,00€

Col·legiat que provingui d'un altre COF català   

0,00€

Altres casos   

 51,31€  

Quotes Mensuals 2019

Quota básica

 16,79€ 

Quota vocalia

0,00€

Quota oficina farmàcia. Titular únic          

17,40€

Quota oficina farmàcia. Copropietat

26,10€

Quotes Mensuals Institucionals 2019

CONSELL DE COL·LEGIS FARMACÈUTICS DE CATALUNYA

Col·legiat en actiu

 5,00€ 

Col·legiat sense exercici       

2,00€

Col·legiat a l'atur

0,00€

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS FARMACÉUTICOS

Col·legiat en actiu

 8,31€ 

Col·legiat sense exercici       

8,31€

Col·legiat a l'atur

2,05€


Els informem que la nostra web utilitza cookies de tercers tècniques per recopilar informació estadística dels usuaris que accedeixen a la web.
Aceptar tot. OK Més informació aquí