Proves de detecció COVID-19

La valoració del professional sanitari és el principal criteri diagnòstic de la COVID-19. Les proves de detecció són eines de suport que complementen la seva valoració.

El professional sanitari és qui indica si cal fer alguna de les proves i quina és la més adient, d'acord amb les circumstàncies de la persona i de la fase de la pandèmia. 

 

TIPUS DE PROVES

Bàsicament, a Catalunya, predominen dos tipus de proves per detectar la COVID-19:

  • PCR. Es tracta d’una prova que confirma la presència del virus detectant el material genètic del virus.

Es fa servir com a suport per diagnosticar persones amb símptomes d’infecció. En les persones amb símptomes compatibles amb la COVID-19, la PCR positiva permet identificar-les i aïllar-les.

Es realitza amb una mostra del nas i la gola, que el professional sanitari extreu amb l’ajuda d’un bastonet, la qual envia a un laboratori especialitzat.

Foto

Els resultats poden trigar unes 3-4 hores.

Foto

  • Test ràpid serològic. Es tracta d’una prova que permet la detecció d’anticossos (IgG/IgM) contra el virus SARS-CoV-2 a la sang.

És a dir, confirma la resposta del sistema immunitari contra el virus. Es fa servir per avaluar l’estat immunitari de la població o de determinats col·lectius, i com a complement de la PCR en alguns casos.

Foto

Es realitza amb una mostra de sang, que el professional sanitari extreu.

Foto

Els resultats s’obtenen en 20 minuts.

Foto

També existeixen altres proves, com ara el test antigènic, que detecta les proteïnes del virus, però actualment no s’estan utilitzant de manera general en l’estratègia de detecció del Sistema de Salut de Catalunya.

 

RESULTATS DE LES PROVES

Sempre és el professional sanitari qui ha d’interpretar els resultats de les proves. 

  • PCR:
    • Un resultat positiu significa que s'ha estat en contacte recent amb el virus. En aquest cas, el professional sanitari ha d’indicar què cal fer.

  • Test ràpid serològic: 
    • Un resultat positiu vol dir que s'ha tingut contacte en algun moment amb el virus de la COVID-19 i que l'organisme ha generat anticossos per defensar-se davant la malaltia. Tot i així, s’han de seguir les mesures de prevenció perquè encara que s'hagi passat el virus es pot seguir sent un vector de transmissió.
    • Davant d'un resultat negatiu, el professional sanitari ha de valorar si cal confirmar-lo amb la realització de la PCR en funció del pacient. 

 

ACCESSIBILITAT DE LES PROVES DE DETECCIÓ

No es poden dispensar a les farmàcies ni està permesa la seva venta al públic en cap altre canal.

La realització d’aquestes proves de diagnòstic es durà a terme en els laboratoris clínics,

limitant-se a aquells casos que s’ajustin a criteris establerts pel Departament de Salut, prèvia prescripció facultativa.

 

I recordi: Davant qualsevol dubte consulti al seu metge o farmacèutic.

 

BIBLIOGRAFIA

DEPARTAMENT DE SALUT. GENERALITAT DE CATALUNYA. Proves de detecció  [En línia]. Barcelona. <https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/que-es-coronavirus/proves-de-deteccio/>  [Consulta:  3 agost de 2020]

DEPARTAMENT DE SALUT. GENERALITAT DE CATALUNYA. Infografia: Les proves de detecció de la COVID-19. Versió 05/05/2020. [En línia]. Barcelona. <https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/infografia-proves-deteccio-covid19.pdf> [Consulta:  3 agost de 2020]

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS FARMACÉUTICOS DE ESPAÑA. Infografia: Pruebas diagnósticas para la infección COVID-19. Versió 14/05/2020. Vocalia Nacional de Farmacèutics Analistes Clínics. Madrid.


Els informem que la nostra web utilitza cookies de tercers tècniques per recopilar informació estadística dels usuaris que accedeixen a la web.
Aceptar tot. OK Més informació aquí