DECÀLEG ÈTIC DE LA PROFESSIÓ FARMACÈUTICA

    1 . Exerciré la meva professió, col·laborant amb les administracions sanitàries i organització professional, contribuint a la dignitat, benestar i salut dels pacients.


    2 . Contribuiré a l'ús eficient dels recursos humans, tecnològics i econòmics i molt especialment amb els recursos de finançament públic.


    3 . M'abstindré de participar en actuacions que els meus coneixements i habilitats siguin posats al servei d'actes que atempten contra la vida, dignitat i drets humans.


    4 . Actualitzaré els meus coneixements científics i tècnics necessaris per al meu desenvolupament professional. En la meva activitat docent vetllaré per la bona qualitat de l'ensenyament.


    5 . Establiré amb el pacient una comunicació personalitzada que humanitzi i faciliti l'acte professional.


    6 . Hauré d'anteposar als meus legítims interessos personals, professionals o econòmics els drets del pacient com són la seva dignitat, el seu dret a la llibertat d'elecció, a la intimitat, a la confidencialitat, a la informació veraç, a no ser discriminat per raça, sexe, religió o qualsevol circumstància.


    7 . Actuaré amb respecte, lleialtat, i integritat en les meves relacions professionals amb companys, subordinats i altres professionals sanitaris en benefici del pacient i la societat.


    8 . Tindré dret a l'objecció de consciència, respectant la llibertat i el dret a la vida i la salut del pacient. El meu col·legi haurà de prestar-me assessorament i l'ajuda necessària.


    9 . No participaré ni directa ni indirectament en actuacions que puguin degradar la professió farmacèutica.


    10 . Compliré i exigiré el compliment del Codi Deontológic. Amb això contribuiré al recte exercici de la meva activitat professional en benefici de la salut dels ciutadans.

Código Deontológico CONSEJO GENERAL 2018 404.16 KB
Els informem que la nostra web utilitza cookies de tercers tècniques per recopilar informació estadística dels usuaris que accedeixen a la web.
Aceptar tot. OK Més informació aquí